Zostań częścią zespołu realizującego zaawansowane projekty programistyczne dla wymagających klientów.

Fields marked with an * are required

Naciskając przycisk akceptujesz oświadczenie:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Międzynarodowe środowisko pracy

Resotech działa aktywne na arenie międzynarodowej. Pracując z nami otrzymasz możliwość poznawania realiów projektów dla zagranicznych klientów, doskonalenia języków obcych i współpracy z osobami  z innych kręgów kulturowych.

Elastyczność działania

Nasza siła leży w kompetencjach  pracowników, a nie w procedurach. Elastyczność godzin pracy, różne formy zatrudnienia, możliwości pracy u klienta czy zdalnej traktujemy jako narzędzia zwiększające naszą konkurencyjność.

Kreatywne podejście

Cenimy pomysłowość i wspieramy kreatywność naszych współpracowników poprzez otwartość na ciekawe rozwiązania. Żadnej idei nie pozostawiamy samej sobie, a kreatywność ceniona jest tu nie mniej niż solidność czy efektywność.

Najważniejsza jest atmosfera

Wierzymy że skuteczny przepływ informacji, łatwość komunikacji i dobre samopoczucie w zespole mają wymierny wpływ na sukces firmy.