Za cel bezpośredni ResotechLab należy uznać zwiększenie potencjału badawczo – rozwojowego spółki oraz stworzenie innowacyjnych produktów, które Resotech będzie mógł zaoferować swoim Klientom

Badania prowadzone w ramach ResotechLab koncentrują się na następujących kierunkach:

 • Badanie i testowania możliwości wirtualizacji zasobów i aplikacji w obszarze Simple Cloud Computing for Developers.
 • Badanie, testowanie stworzenia innowacyjnej platformy RapiDev.
 • Techver modelowanie, projektowanie wspomaganie prototypowania zestawu narzędzi BPMS.
 • Modelowanie, projektowanie obrazów i przestrzeni w grafice 2D i 3D oraz wspomaganie prototypowania.

Wirtualizacja zasobów i aplikacji w obszarze Simple Cloud Computing for Developers

Jednym z kierunków realizowanej przez Resotech strategii rozwoju firmy jest budowa, rozwój i sprzedaż produktów do tworzenia wirtualnych środowisk w obszarze Simple Cloud Computing for Developers.
Liczba aplikacji i rozwiązań wykorzystywanych do obsługi procesów biznesowych rośnie bardzo szybko. Powszechna tendencja do obniżania kosztów działalności spowodowała, że klasyczne podejście jedna aplikacja-jeden serwer nieodwracalnie odeszło do lamusa. Służby IT stoją przed zadaniem optymalizacji wykorzystania zasobów sprzętowych.

Równie ważnym czynnikiem z punktu widzenia prowadzonej przez organizację działalności, jest możliwość szybkiego wprowadzania zmian w środowisku teleinformatycznym. Czas dostarczenia nowej funkcjonalności mierzony w tygodniach lub miesiącach przestaje być akceptowany. Dynamiczne zmiany w otoczeniu biznesowym organizacji wymuszają znacznie szybsze działania ze strony IT.
Rozwiązaniem spełniającym rygorystyczne oczekiwania Zarządów i służb biznesowych jest wirtualizacja części lub całości zasobów.

Dzięki wirtualizacji aplikacje zmieniają się w centralnie zarządzane usługi, które nie powodują konfliktów z innymi aplikacjami. We współczesnym, elastycznym środowisku pracy nowe wyzwania czekają zarówno informatyków, jak i użytkowników końcowych. Użytkownicy mówią wieloma językami, są rozsiani po całym świecie, korzystają z wielu urządzeń i nie zawsze muszą mieć połączenie z siecią firmową. Informatycy muszą spełniać ich potrzeby, zapewniając dostęp do niezbędnych aplikacji, które będą szybkie, elastyczne i niezawodne. Wirtualizacja aplikacji pomaga sprostać tym wyzwaniom, umożliwiając organizacjom bardziej elastyczne działanie oraz reagowanie na zmieniające się potrzeby. Dzięki wirtualizacji na komputerach/urządzeniach mobilnych można obecnie uruchamiać wiele aplikacji i systemów operacyjnych, a cała infrastruktura staje się prostsza i bardziej wydajna. Aplikacje są wdrażane szybciej, zwiększa się wydajność i dostępność, a poszczególne operacje są automatyzowane, dzięki czemu infrastruktura może być łatwiej implementowana oraz jest tańsza w utrzymaniu i zarządzaniu.

Producenci nowych urządzeń dostępowych (desktopów, notebooków, tabletów itp.) dostarczają je z najnowszymi systemami operacyjnymi, rezygnując często z dostarczenia sterowników do poprzednich wersji systemów. ZS czasem downgrade systemu operacyjnego do wersji niższej stanie się niemożliwy. W sytuacji kiedy cykl życia aplikacji biznesowej jest dłuższy niż systemu operacyjnego, może to w praktyce oznaczać konieczność aktualizacji aplikacji biznesowych (dostosowanie jest do aktualnej wersji systemu operacyjnego) – co z reguły wiąże z kosztownym zakupem licencji i kastomizacją nowej wersji. Dla firmy oznacza to duże koszty i dezorganizację pracy. A co zrobić z drobnymi aplikacjami, które są wykorzystywane, a nikt ich już nie rozwija? Wirtualizacja aplikacji to technologia, która pozwala rozwiązać te problemy. Zwirtualizowana aplikacja pracuje w dostosowanym środowisku, które separuje ją od rzeczywistego systemu operacyjnego. Wirtualizacja aplikacji to doskonałe rozwiązanie również dla aplikacji, które mają duże wymagania środowiskowe w stosunku do systemu operacyjnego.

Stworzenia innowacyjnej platformy RapiDev

Celem projektu jest utworzenie platformy deweloperskiej umożliwiającej budowę systemów informatycznych z gotowych elementów, co zapewni kompleksową obsługę klientów z jednoczesnym skróceniem czasu end-to-end dostawy rozwiązań i z minimalizacją kosztów wytworzenia.

Przedmiotem projektu jest przygotowanie innowacyjnej platformy opartej o technologie Java Script. Celem Resotechu jest stworzenie zestawu gotowych komponentów i funkcji, pozwalających na ich wykorzystanie w nowych projektach. Dzięki wyborowi reużywalnych komponentów, skróceniu ulegnie czas tworzenia nowych systemów o 30-50%.

Techver inne spojrzenie na procesy

Techver ma być systemem, który realizuje procesy w inny sposób niż klasyczny BPMS. Klasyczne rozwiązania BPMS w większości stosują podejście Process-Driven Approach, w którym definicje procesów są statyczne i z góry znane. System Techver używa podejścia Rules-Driven Approach, które charakteryzuje się dynamicznym budowaniem instancji procesów na podstawie danych wejściowych, reguł dekompozycyjnych i dostępnego zbioru elementarnych podprocesów.

Podejście preferowane przez Techver wprowadza dużą elastyczność w budowaniu procesów, optymalizując przy tym koszty wytwarzania oraz minimalizując ryzyko biznesowe.
Wady i zalety takiego podejścia są następujące:

Zalety:

 • zorientowanie na spełnienie reguł i potrzeb biznesowych,
 • procesy modelowane są z małych, funkcjonalnie niezależnych i
 • przetestowanych elementów,
 • optymalizacja procesów i narzucenie reużywalności,
 • optymalizacja kosztów wytwarzania oraz minimalizacja ryzyka biznesowego.

Wady:

 • wymagane są większe kompetencje analityków i programistów.
 • modelowanie procesów wymaga dokładniejszej analizy reguł oraz realizacji,

System Techver będzie przetwarzał procesy w sposób automatyczny. Możliwa jest jednak swobodna integracja z systemami typu Workflow, zapewniającymi obsługę human tasków.

Wirtualizacja Simple Cloud Computing for Developers

Aplikacje zmieniają się w centralnie zarządzane usługi, które nie powodują konfliktów z innymi aplikacjami.

Stworzenia innowacyjnej platformy RapiDev

Innowacyjnej platformy opartej o technologie Java Script, skróceniu ulegnie czas tworzenia nowych systemów o 30-50%.

Techver inne spojrzenie na procesy

Techver wprowadza dużą elastyczność w budowaniu procesów, optymalizując przy tym koszty wytwarzania oraz minimalizując ryzyko biznesowe