Spółka Resotech realizuje Projekt pn. „Wdrożenie na rynek innowacyjnej gry EgiMaster rozwijającej kompetencje zarządzania produkcją umożliwiającej odwzorowania konkurencyjnych warunków rynkowych dzięki wprowadzeniu wirtualnego gracza opartego o technologię AI”

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 30.04.2023
Całkowita wartość projektu: 3 691 200,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 100 700,00 zł

Głównym celem projektu jest:
Wdrożenie na rynek innowacyjnej gry EgiMaster rozwijającej kompetencje zarządzania produkcją umożliwiającej odwzorowania konkurencyjnych warunków rynkowych dzięki wprowadzeniu wirtualnego gracza opartego o technologię AI.

Więcej o projekcie Egimaster