Integracja aplikacji to nie tylko zmiana mechanizmów komunikacji i wymiany danych pomiędzy systemami, co jest typowym wyzwaniem dla IT, lecz głównie analiza, modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi organizacji. Integracja systemów IT prowadzi do uzyskania spójnych danych biznesowych, co ma bezpośredni wpływ na efektywne zarządzanie firmą, sprawny przepływ informacji i łatwy dostęp do gromadzonych danych.

Jednym z największych wyzwań jakie stoją przed organizacją, w szczególności przed służbami IT, jest zarządzanie środowiskiem aplikacyjnym. Znaczna liczba wykorzystywanych rozwiązań, podlegających stałemu rozwojowi oraz zmieniające się potrzeby organizacji (podniesienie wersji aplikacji, dodanie nowej funkcjonalności, migracja do nowego rozwiązania) powodują, że model integracji „każdy z każdym” jest praktycznie nieużyteczny.

Rozwiązaniem zapewniającym stałą, poprawną i wydajną współpracę w dynamicznie zmiennym i niejednorodnym środowisku aplikacyjnym (rozwiązania różnych producentów, w różnych technologiach) jest wykorzystanie szyny usług.

Szyna usług (ESB), czyli główny element architektury zorientowanej na usługi (SOA), to kompleksowe rozwiązanie integracyjne środowisk informatycznych i centralny punkt dostępu do oferowanych usług, dzięki któremu możemy dynamicznie przyłączać i odłączać usługi wchodzące w skład korporacyjnego systemu informacyjnego. Szyna ESB umożliwia wymianę danych między wszystkimi systemami i aplikacjami oraz standaryzuje środowisko aplikacyjne, interfejsy i formaty danych. Pozwala to uwolnić się od sieci powiązań „każdy z każdym” pomiędzy aplikacjami oraz budować nowe usługi na bazie już istniejących.

diagram01

Jednym z najbardziej wartościowych zasobów firmy, zaraz po ludziach, są dane. To właśnie one są niezbędne do jej sprawnego funkcjonowania i rentowności organizacji. Gromadzenie danych, jest połową sukcesu, należy jednak umieć je odpowiednio wykorzystać, pamiętając, że ze względu na różnorodność systemów wspomagających działanie przedsiębiorstw, są one często rozproszone. W tej sytuacji warto pomyśleć o wsparciu, jakie niesie za sobą wykorzystanie szyny ESB, dzięki której możemy w sprawny sposób przekazywać dane pomiędzy aplikacjami. Każda firma, w której wdrożono platformę integracyjną potwierdzi, że korzyści z niej płynące wykraczają daleko poza IT. Dzięki zdobytemu doświadczeniu Resotech wspiera swoich Klientów w zarządzaniu środowiskiem aplikacyjnym.