WSO2 ESB to lekka szyna integracyjna będąca częścią platformy technologicznej SOA pochodzącej od firmy WSO2. Jest to przykład klasycznej szyny, której architektura (w uproszczeniu) składa się z: interfejsów wystawionych dla aplikacji klienckich, modułu przetwarzania wiadomości i logiki przepływu, adapterów do usług wystawionych przez systemy zewnętrzne. WSO2 ESB wydana jest na licencji typu open source co ułatwia dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta.

Główne cechy WSO2 ESB:

 • niskie zapotrzebowanie na zasoby (pojedyncza instancja to 160 MB pamięci)
 • możliwość skalowania w architekturze warstwowej jak i w chmurze, dzięki wbudowanym mechanizmom load-balancingu
 • wysoka wydajność (nawet miliard transakcji dziennie – przykładem jest eBay)
 • elastyczność dzięki wielu aktualnie zaimplementowanym transportom i protokołom oraz możliwość implementacji dodatkowych rozwiązań
 • przetwarzanie synchroniczne/asynchroniczne, wbudowane kolejki
 • rozbudowane możliwości filtrowania wiadomości
 • wbudowane mechanizmy zarządzania i logowania

Sposób przetwarzania komunikatów przez WSO2 ESB:

 • odebranie komunikatu przez transport od aplikacji klienckiej
 • przetworzenie komunikatu na format wewnętrzny szyny lub przesłanie komunikatu w formie binarnej do systemu dziedzinowego
 • transformacja komunikatu i/lub rutowanie komunikatu wewnątrz szyny
 • wysłanie komunikatów poprzez transport do systemów dziedzinowych

Komunikacja:

 • transporty – HTTP, HTTPS, POP, IMAP, SMTP, JMS, AMQP, FIX, TCP, UDP, FTPS, SFTP, CIFS, MLLP, SMS
 • rodzaje wiadomości/protkołów – JSON, XML, SOAP 1.1, SOAP 1.2, WS-*, HTML, EDI, HL7, OAGIS, Hessian, Text, JPEG, MP4, wszystkie formaty binarne, CORBA/IIOP
 • adaptery do systemów i usług – SAP BAPI & IDoc, PeopleSoft, MS Navision, IBMWebSphere, MQ, Oracle AQ, MSMQ, Salesforce, Paypal, LinkedIn, Twitter, JIRA
 • bezpieczeństwo dzięki mozliwości wykorzystania WS-Security, LDAP, Kerberos, OpenID, SAML, XACML

Kompletny zbiór informacji na temat WSO2 ESB oraz korzyści jakie może ona przynieść Państwa Firmie znajduje się na stronie (http://wso2.com/landing/enabling-the-connected-business/)